รายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทย


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
บริษัท คิง ไว  ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจพี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนอิเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด
บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด
บริษัท เอไอเอ จำกัด ( ประกันวินาศภัย ) สาขาประเทศไทย
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด
www.bangkokinsurance.com
www.bhi.co.th
www.kpi.co.th
ww.rvp.co.th
www.kwgi.co.th
http://www.kskinsurance.co.th
www.charaninsurance.com
www.generali.co.th
www.chinains.co.th
www.cigna.co.th
www.dhipaya.co.th
www.deves.co.th
www.thaiins.com
www.thaihealth.co.th
www.thaipat.co.th
www.thaire.co.th
www.thaisri.com
www.tsi.co.th
www.thanachartinsurance.co.th
www.navakij.co.th
www.namsengins.co.th
http://newindia.co.in
www.aiggeneral.co.th
www.bui.co.th
www.sagi.co.th
www.bupa.co.th
www.nzi.co.th
www.thaivivat.co.th
www.tokiomarine.co.th
www.phutthatham.com
www.thaipaiboon.com
www.tuneinsurance.com
www.falconinsurance.co.th
www.jpinsurance.co.th
www.ms-ins.co.th
www.mittare.com
www.muangthaiinsurance.com
www.uinter.co.th
www.viriyah.co.th
www.sompo.co.th
www.siamcityinsurance.com
www.union-insurance.com
www.upp.co.th
https://www2.chubb.com/th-th/
www.asset.co.th
www.smk.co.th
www.promiseins.com
www.aianonlife.co.th
www.allianz.co.th
www.seic.co.th
www.indara.co.th
www.aig.com
www.asiainsurance.co.th
www.aceinsurance.co.th
www.pacificcrosshealth.com
www.fpgins.co.th
www.msig-thai.com
www.erawanins.com
www.axa.co.th
www.lmginsurance.co.th
www.aioibkkins.co.th