นายหน้าประกันชีวิต ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์

เคยไหมที่เราเป็นตัวแทนไปพบลูกค้า เสนอแบบไปแต่ลูกค้ากลับถามกลับว่ามีบริษัทอื่นเปรียบเทียบไหม วันนี้เราจะมานำเสนอทางเลือกเพิ่มตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและขำจำกัดของตัวแทน ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “ตัวแทนประกันชีวิต” กับ “นายหน้าประกันชีวิต” รวมถึงการทำประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิต จะแตกต่างกับทำประกันกับนายหน้าประกันชีวิตอย่างไรบ้าง?

ข้อแตกต่างในการทำประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตที่สำคัญ

“ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความว่า ผู้ที่บริษัทมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท

นายหน้าประกันชีวิต” หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท โดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้น

หมายเหตุ ผู้ที่จะกระทำการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ต้องได้รับใบอนุญาต ที่ คปภ เป็นผู้ออกให้

ความรับผิดของบริษัทประกันชีวิต  

 • ทำผ่านตัวแทนประกันชีวิต บริษัทต้องร่วมรับผิดกับตัวแทนประกันชีวิตต่อความเสียหายที่ตัวแทนประกันชีวิตได้ก่อขึ้นจากการกระทำเป็นตัวแทนประกันชีวิต (มาตรา 70/2) ในกรณีทำผ่านนายหน้าประกันชีวิตไม่มีบทบัญญัติให้บริษัทร่วมรับผิดกับนายหน้าประกันชีวิต
 •  การรับเบี้ยประกัน ตัวแทนประกันชีวิตมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยได้ในนามบริษัทได้ ส่วนนายหน้าประกันชีวิตจะรับเบี้ยประกันชีวิตในนามบริษัทได้ต่อเมื่อได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัท

คุณสมบัติของการนายหน้าประกันชีวิต

 • มีบัตรนายหน้าประกันชีวิต
 • บริษัทที่ส่งงาน ที่ศรีกรุงประกันชีวิตโบรกเกอร์ มีพันธมิตรมากกว่า 11 บริษัท เช่น เมืองไทยประกันชีวิต ซัมซุงประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต เป็นต้น

ข้อดีของการเป็นนายหน้าที่ศรีกรุงประกันชีวิตโบรกเกอร์

     “บริษัท ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ จำกัด” เป็นหนึ่งบริษัทในเครือ “ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ” ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยรายใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง อีกทั้งยังเป็นผู้นำอันดับต้นๆของโบรคเกอร์ประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุดของประเทศด้วย เลขที่ใบอนุญาต : ช00002/2557
ก่อตั้งขี้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดย คุณศรีกรุง และคุณดวงพร อรุณสวัสดี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการมีประกันภัยทั้งในส่วนของประกันวินาศภัยและประกันชีวิตจึงได้เกิดแนวความคิดที่จะต่อยอดฐานธุรกิจประกันวินาศภัยเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นจึงพยายามที่จะผลักดันการบริการด้านประกันวินาศภัยนั้นให้สามารถดำเนินงานควบคู่ไปกับการให้บริการด้านประกันชีวิตในลักษณะที่ครบวงจรให้ได้
จากแนวคิดของผู้บริหารทั้งสองท่าน จึงทำให้ บริษัท ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต ที่มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ จำกัดในการเปิดให้บริการแก่ลูกค้าด้วยภายใต้พันธกิจของบริษัทที่ว่า “ดูแลทุกช่วงชีวิต คิด-เพื่อ-คุณ”

1.ศรีกรุงประกันชีวิตโบรกเกอร์ มีพันธมิตรมากกว่า 11 บริษัท

 1. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 3. บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน)
 4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 5. บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 7. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 9. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 10. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 11. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2.ไม่ต้องรักษายอด ไม่ต้องรักษาเคส ระดับปรับขึ้นแล้วไม่ลง

3.ค่าคอมสูงไม่ต่างจากตัวแทน  พร้อมทั้งแผนรายได้แบบ AML https://youtu.be/m5X1Z6OeuwA

4.ขายได้ทั้งออนไลน์ ผ่าน 724 AFFILIATE และออฟไลน์ สำนักงงาน 43 สาขาทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยงค่อยให้คำปรึกษา

5.สื่อการตลาด และ โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ มากมาย

6.คร์อสอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อส่งงานกับศรีกรุงประกันชีวิตโบรกเกอร์

1.เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก (บุคคลธรรมดา)

 1. ฟอร์มใบสมัครสมาชิก(บุคคลธรรมดา) >>ดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
 4. สำเนาบัตรนายหน้าประกันชีวิต

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก (นิติบุคคล)

 1. ฟอร์มใบสมัครสมาชิก(นิติบุคคล) >>ดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
 3. ภ.พ.20
 4. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
 5. สำเนาบัตรนายหน้าประกันชีวิต
 6. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิติบุคคล

2.นำส่งเอกสารตัวจริง เข้ามาที่สาขา โดยติดต่อ โทรหรือline 083-415-2629  นายหน้าผู้รับผิดชอบ อุลัย โนนสาเทศ เลขที่ใบอนุญาต : 6203027408