ขั้นตอนการเปิด ตรอ. หรือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ต้องทำอย่างไร

ก่อนอื่นเราขอนำทุกคนไปรู้จัก ตรอ. ก่อนนะคะ ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

ตรอ. ก็คือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้บริการตรวจสภาพรถของท่านก่อนต่อภาษี หรือ ก่อนต่อทะเบียนรถ เมื่อรถที่ครบกำหนดการใช้งาน (รถยนต์ 7 ปี, รถจักรยานยนต์ 5 ปี) ต้องตรวจสภาพรถ ก่อนเสียภาษีรถเป็นประจำทุกปี เพื่อเช็คสมรรถภาพ ความพร้อม และความสมบูรณ์ของตัวรถ เพื่อลดการปล่อยมลพิษ ทั้งทางอากาศ และทางเสียง และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของรถ เป็นต้น โดยผู้ที่จะเปิดสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ ต้องมี 2 ส่วนนี้ คือ

 1. สถานตรวจสภาพรถ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนายความสะดวกสำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ ที่ได้รับใบอนุญาตจากขนส่งทางบก
 2. มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถจากขนส่งทางบกกำหนด ผู้ที่จะไปสอบใบอนุญาตผู้ควบคุมการตรวจตรวจสภาพ ตรอ ต้องเรียน จบช่างยนต์ โดยต้องผ่านหลักสูตร 3 วิชา บังคับ คือ
  2.1 ระบบเครื่องยนต์
  2.2 ระบบส่งกำลังรถยนต์
  2.3 ระบบเครื่องล่างรถยนต์

ถ้าเกิดไม่มี 3 วิชานี้ สามารถไปเรียนเพิ่มได้จากโรงเรียนช่างเทคนิคใกล้บ้านที่เปิดหลักสูตรนี้ โดยปกติมีค่าหน่วยกิจละพันกว่าบาท เช่น เทคนิคบางแสนชลบุรีพอเรียนจบหลัสูตร ก็ต้องไปอบรมผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และสอบเพื่อรับใบอนุญาติผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจากขนส่งค่ะ

การลงทุน หลัก ๆ มี  2 ส่วน

 1. สถานที่ โครงสร้าง และอุกรณ์ต่างๆ โดยเฉลี่ยแล้วมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2-5 ล้านบาท
 2. ค่าใช้จ่ายในการเรียน และขออบรม ออกบัตร ใบอนุญาตผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ประมาณ 1 หมื่น

รายได้จากการมีสถานตรวจสภาพ ตรอ.

 • ค่าบริการตรวจสภาพรถ
  • รถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) ราคา 60 บาท
  • รถยนต์ น้ำหนักไม่เกิน 2,000 กก. ราคา 200 บาท
  • รถยนต์น้ำหนักเกิน 2,000 กก. ราคา 300 บาท
  เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสภาพรถ คือ
  1. รถที่ต้องการตรวจสภาพ
  2. เอกสารยืนยันตัวรถ ก็คือ เล่มทะเบียน (รถยนต์เล่มสีน้ำเงิน, รถจักรยานยนต์เล่มสีเขียว) หรือ ใช้สำเนาหน้าทะเบียนรถแทนก็ได้
 • พรบ รถยนต์ 645 กะบะ 975 รถตู้ 1100
 • ค่าบริการภาษีรถยนต์
 • ประกันภัย ประเภทต่างๆ

 

ตรอ