เปิดร้านขายประกันรถ พรบ ต่อภาษี เริ่มต้นอย่างไร

เปิดร้านขายประกันรถ

การ เปิดร้านขายประกันรถ ยนต์ พรบ และการต่อภาษีรถยนต์เริ่มต้นด้วยการทำการวิเคราะห์ตลาด เพื่อหาว่ามีผู้ต้องการใช้บริการของคุณอยู่จริงหรือไม่ และวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดเดียวกัน เพื่อเข้าใจแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้า

หลังจากนั้นคุณควรจะเริ่มสร้างเครือข่ายคู่ค้าโดยการติดต่อบริษัทประกันรถยนต์และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพันธมิตรในการขายประกันรถยนต์ พรบ และการต่อภาษีรถยนต์ รวมถึงการเข้าร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมนักประกันรถยนต์ จากนั้นคุณจะต้องเริ่มต้นดำเนินกิจการ โดยการสร้างร้านค้าและเว็บไซต์ของคุณเพื่อ เปิดร้านขายประกันรถ ยนต์ พรบ และการต่อภาษีรถยนต์ ให้กับลูกค้า

นอกจากนี้คุณยังต้องสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย รวมถึงการเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น แบบฟอร์มการขอรับความคุ้มครองประกันรถยนต์ พรบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อภาษีรถยนต์

รายการเตรียมตัวสำหรับการ เปิดร้านขายประกันรถ

 • การตลาดและการวางแผนหาลูกค้า

 • การเลือกทำเล เปิดร้านขายประกันรถยนต์

 • บัตรนายหน้า ส่วนสำคัญการ เปิดร้านขายประกันรถยนต์

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ และ ประกันรถ

 • ช่องทางการส่งงานกับบริษัทประกันภัย

 • ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

การหาลูกค้าประกันภัย พรบ รถยนต์  เปิดร้านขายประกันรถ

การหาลูกค้าประกันรถยนต์สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

  1. การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์: โฆษณาผ่านเว็บไซต์สำหรับประกันรถยนต์ หรือโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเช่นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม หรือยูทูป เป็นต้น
  2. การใช้วิธีการตลาดบุคคล: การเรียกร้องถึงบุคคลที่เป็นลูกค้าเดิม หรือผู้รับผิดชอบในองค์กรหรือบริษัทเดิม เพื่อให้พวกเขาเป็นตัวแทนตัวเองในการแนะนำและโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  3. การใช้สมาชิกที่มีอยู่แล้ว: คุณสามารถใช้รายชื่อลูกค้าที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลของคุณ และส่งอีเมล์ติดตามหรือโทรศัพท์ไปยังพวกเขาเพื่อสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  4. การใช้ตัวแทน: คุณสามารถใช้ตัวแทนหรือผู้แนะนำที่มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ หรือสามารถสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  5. การเปิดบูธ: การเปิดบูธในงานแสดงสินค้าหรืองานอื่น ๆ เป็นวิธีที่ดีในการแนะนำผลิตภัณฑ์

การเลือกทำเลในการ เปิดหน้าร้านขายประกันรถ

การเลือกทำเลในการเปิดหน้าร้านขายประกันรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ ดังนั้น การเลือกทำเลควรพิจารณาดังนี้

 1. ตำแหน่งที่ตั้ง: ต้องเลือกทำเลที่ตั้งสะดวกสบายและเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณจะขายประกันรถยนต์ให้กับผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในเขตเมือง คุณควรเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับเมืองหรือในเขตธุรกิจของเมือง
 2. ความเหมาะสมของราคาเช่า: การเลือกทำเลที่ตั้งต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน และต้องเหมาะสมกับงบประมาณของธุรกิจของคุณ
 3. ความเหมาะสมของพื้นที่: คุณต้องเลือกทำเลที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดหน้าร้านของคุณ และสามารถเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมได้หากต้องการ
 4. การเข้าถึงและการจองที่จอดรถ: การเลือกทำเลต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเข้าถึงและการจองที่จอดรถสำหรับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์และต้องการที่จะมาใช้บริการของคุณ
 5. ความเหมาะสมกับเป้าหมายลูกค้า: การเลือกทำเลที่เหมาะสมกับเป้าหมายลูกค้าประกันรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา เพราะจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น ดังนั้น คุณควรพิจารณาตรงกับลักษณะของเป้าหมายลูกค้าของคุณดังนี้
  • อายุ: คุณควรเลือกทำเลที่ตั้งใกล้กับสถานที่ที่มีลูกค้าเป็นเด็กหรือนักเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายประกันรถยนต์ให้กับผู้ที่เพิ่งได้ขับรถคันแรก
  • รายได้: คุณควรเลือกทำเลที่ตั้งใกล้กับพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายประกันรถยนต์ให้กับผู้ที่มีความสามารถเงินสูง
  • การเดินทาง: คุณควรเลือกทำเลที่ตั้งใกล้กับทางด่วนหรือทางลัดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันรถยนต์
  • ความต้องการของลูกค้า: คุณควรพิจารณาว่าลูกค้าของคุณต้องการประกันรถยนต์ในลักษณะใด และเลือกทำเลที่ตั้งใกล้กับลูกค้าของคุณ เช่น ถ้าคุณขายประกันรถยนต์ให้กับผู้ที่มีรถยนต์ที่มีราคาไม่แพงมาก คุณควรเลือกทำเลที่ตั้งในพื้นที่ที่มีตลาดรถยนต์ราคาไม่แพง

บัตรนายหน้าวินาศภัย ส่วนสำคัญการ เปิดร้านขายประกันรถ

เจ้าของธุรกิจที่สนใจจะเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีใบบัตรนายหน้าวินาศภัย เพราะกฎหมายบังคับ ถ้าไม่มีไม่สามารถขายได้ และการได้รับบัตรนายหน้าวินาศภัยจะช่วยให้คุณมีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในวงการประกันภัย นอกจากนี้ คุณยังจะมีโอกาสในการขยายธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันโรงงาน

บัตรนายหน้าวินาศภัยสอบที่ :  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คือหน่วยงานอื่นทที่รับผิดชอบในการจัดทำและจัดสอบบัตรนายหน้าวินาศภัยในประเทศไทย การสอบนายหน้าวินาศภัยจะจัดทำเป็นรอบ ๆ โดยปกติจะมีการจัดสอบทุกเดือน

สมัครสอบนายหน้าประกัน แนวข้อสอบและเทคนิคการเตรียมตัว

สอบนายหน้าวินาศภัย : สำหรับวันและสถานที่สอบนายหน้าวินาศภัย สามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัครสอบ วันและเวลาสอบ รวมถึงวิธีการเตรียมตัวสอบได้ที่เว็บไซต์นี้ด้วย: http://www1.oic.or.th

ขอบัตรนายหน้าวินาศภัย: หลังจากที่คุณได้ประสบความสำเร็จในการอบรมและทดสอบความรู้ คุณจะสามารถขอบัตรนายหน้าวินาศภัยได้จากหน่วยงาน คปภ ได้เลย

การอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันภัย ประกันชีวิต ออนไลน์ ง่ายนิดเดียว

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ และ ประกันรถ

คุณต้องมี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันรถยนต์ คือ รถหนึ่งคันต้อง มี 3 อย่าง พ.ร.บ. ภาษี และ ประกันยนต์ภาคสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น1 2+,3+ หรือ 3 อันนี้กฎหมายไม่ได้บังคับแต่ทุกคนเต็มใจซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยง เป็นพื้นฐานต้องรู้และเข้าใจเพื่อตอบคำถามและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้

พรบ คือ อะไร? ประกันรถยนต์ และ ภาษี คำอธิบายแบบเข้าใจง่าย

ประกันรถยนต์ชั้นไหนดี คนมีรถต้องรู้ ต่อประกันรถยนต์ประเภทไหนคุ้มสุด

วิธีการผ่อนประกันเงินสดกับศรีกรุงโบรคเกอร์

ช่องทางการส่งงานกับบริษัทประกันภัย

การส่งงานผ่านบริษัทประกันภัยโดยตรงหรือการส่งผ่านโบรกเกอร์จะมีข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีดังนี้

การส่งงานผ่านบริษัทประกันภัยโดยตรง:

  • ข้อดี: สามารถติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง จึงสามารถได้รับคำแนะนำและการให้บริการที่เป็นมาตรฐานจากบริษัทได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์
  • ข้อเสีย: อาจจะไม่ได้รับการเปรียบเทียบราคาและสิทธิประโยชน์จากบริษัทประกันภัยอื่น ๆ และการติดต่อและดำเนินการกับบริษัทประกันภัยอาจจะมีความยุ่งยากกว่าการติดต่อผ่านโบรกเกอร์

การส่งผ่านโบรกเกอร์:

  • ข้อดี: โบรกเกอร์มักมีสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยหลายแห่ง จึงสามารถเปรียบเทียบราคาและสิทธิประโยชน์ระหว่างบริษัทประกันภัยได้ และช่วยให้ลูกค้าได้รับการให้คำปรึกษาที่ดีจากโบรกเกอร์เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์
  • ข้อเสีย: อาจมีความยุ่งยากในการติดต่อกับโบรกเกอร์ และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์

ปัจจุบันศรีกรุงโบรคเกอร์ อำนวยความสะดวกให้นายหน้าโดยสามารถ เช็คเบี้ยแจ้งงานผ่าน line ได้ 100% ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ศึกษาจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

ในการเปิดร้านขายประกันรถยนต์นั้น การมีต้นแบบของร้าน ทั้งการวางระบบ การทำงาน จะสามารถลดข้อ ผิดพลาดในการทำงานและย่นเวลาในการลองผิดลองถูก ระบบการทำงานของศรีกรุงเองจะมีผู้แนะนำและเจ้าหน้าที่สาขาคอยให้คำปรึกษาในการขาย ส่งงาน การตอบข้อโต้แย่งของของลูกค้า ระบบการอบรมฟรี ทั้งออนไลด์และงานสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

มือใหม่เริ่มขายประกัน ทำธุรกิจศรีกรุงเริ่มต้นอย่างไรให้มีรายได้ 100,000++

 

 

การขายประกันรถยนต์ ด้วยตัวสินค้าที่จำเป็น อีกทั้ง ตัวสินค้าไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องสต๊อกสินค้า และให้ผลตอบแทนสูง โดยแถบไม่ต้องลงทุน ประกอบกับปัจจุบันช่องทางการขายมีหลากหลายทั้ง online และผ่านหน้าร้าน   ทำให้การ ขายประกันรถยนต์ และ ประกันวินาศภัย สามารถทำได้ทั้งเป็นอาชีพหลักและทำอาชีพเสริมได้  

จุดเด่นของธุรกิจประกันวินาศภัย ขายประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.

    1. พ.ร.บ. เป็นสินค้าที่จำเป็นกฏหมายบังคับให้คนที่มีรถทุกคนต้องต่อภาษี และถ้าไม่มี พรบ ก็ไม่สามารถต่อภาษีได้ คนทีมีรถทุกคนต้องซื้อพรบเพิ่มขึ้นทุกปีโดยครอบครัวหนึ่งมีรถไมต่ำกว่า 1 คัน

    2. ประกันรถยนต์ เป็นสินค้าที่จำเป็น ทุกคนที่มีรถรักรถกันทุกคน ต้องการความคุ้มครองตัวรถที่เขารักอยู่แล้ว โดยที่คนส่วนใหญ่ก็มักจะโอนความเสี่ยงโดยการซื้อประกันรถยนต์ และต่อประรถยนต์ทุกปี เราเองก็เช่นกัน

    3. ผลตอบแทนสูงโดยลงทุนน้อย ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ปกติราคาประกันชั้น 1 โดยเฉลี่ยแล้วเบี้ยประมาณ 15,000 บาท x ค่าคอมมิชชั่น 15% เท่ากับจะได้ค่าคอมมิชชั้นประมาณ 2,250 ต่อคัน เพื่อนๆเพียงแค่ขายประกันชั้น 1 ได้ 10-13 คันต่อเดือน จะมีรายได้จาการขายเดือนละ 30,000 บาทเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยนะคะ โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย

   4. สินค้ามีการซื้อซ้ำ แน่นอนว่าสินค้าประกันจำเป็นต้องต่อในทุกๆปี อีกทั้งเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพราะจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากลูกค้าเก่ายังอยู่ ลูกค้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นเพราะเกิดการบอกต่อปากต่อปากและจำนวนรถยนต์ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ศรีกรุงโบรคเกอร์ก็เป็นอีกโบรคเกอร์หนึ่งที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่สนใจทำธุรกิจประกันภัย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่ต้องมีเงินมัดจำ และขายได้หลายบริษัท เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทุนสำรอง ไม่ต้องการให้เงินไปนอนที่บริษัทประกัน

ศรีกรุงโบรคเกอร์ มีค่าสมัครสมาชิกแค่ 200 ฟรีประกันอุบัติเหตุทุนแสน สามารถขายได้เลย 36 บริษัท ค่าคอมในเกณมาตฐาน เบี้ยประกันไม่ต่างจากเปิดโค๊ดตรงมาก และเป็นนายหน้าอิสระ ไม่ติดสังกัด สามารถส่งกับโบรคเกอร์อื่นได้ด้วย ที่สำคัญไม่ต้องรักษายอด และมีระบบหลังบ้านไว้จัดการเรื่องเอกสารต่างๆ มีเว็บไซด์ขายประกันออนไลน์ อีกทั้งยังมีบริษัทประกันชีวิตอีกตั้ง 11 บริษัท ไว้บริการลูกค้าเสริมอีกช่องทาง สนใจร่วมงานกับเราสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านจนกว่าจะมีรายได้

ศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นโบรคเกอร์ประกันครบวงจร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 48 แห่ง มีพันธมิตร มากกว่า 50 บริษัท มีพนักงานประจำที่จะคอยสนับสนุนนายหน้าประกันภัย มากกว่า 600 คน มีบริการเช็คเบี้ย แจ้งงาน 7 วัน 24 ชั่วโมง มีระบบฝึกอบรมมากกว่า 20 หลักสูตร ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะในต่านต่างๆ อย่างครองคลุม

ศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นหนึ่งในโบรคเกอร์ ที่ คปภ.คัดเลือก ให้เป็นโบรคเกอร์ดีเด่น 2 ปีซ้อน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมทั้งดำเนินธุกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ ศรีกรุงโบรคเกอร์ยังมีแผนการตลาดที่สุดยอด ไม่บังคับยอดขาย ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีลง สามารถรับรายได้เดือนละเป็นแสนบาท/เดือน จากการสร้างและบริหารทีมขาย ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทในด้านตางๆ ตลอดจนความเป็นเลิศและความทุ่มเทในการให้บริการลูกค้า ศรีกรุงโบรคเกอร์จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ สำหรับที่ต้องการจะทำธุรกิจประกันภัย