เจตนาขับรถชนคนอื่น ประกันจ่ายหรือไม่ ?

เจตนาขับรถชนคนอื่น ประกันจ่ายหรือไม่ ? อุบัติเหตุบนท้องถนนมักเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน หรือไม่ตั้งใจ หากมีประกันคุ้มครองก็สามารถเคลมได้ แต่ถ้ากรณีที่ตั้งใจ หรือขับรถเจตนาชนล่ะ ประกันจะรับผิดชอบให้หรือไม่ ? วันนี้ 724 ประกันออนไลน์ จะหาคำตอบมาให้ทราบกันครับ

หากว่ากันตามตรงประกันภัยทุกประเภทจะมี “หมวดความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก” ซึ่งความคุ้มครองตามหมวดนี้ก็คือ บริษัทประกันภัยยินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย

แต่ก่อนที่จะตัดสินอะไร ต้องมาดูหลักฐานจริง ๆ กันก่อนว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ตั้งใจ หรือเจตนาขับชนจริงหรือไม่ ? เพราะประกันภัยจะไม่คุ้มครอง และไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจตนาขับรถคันที่เอาประกันภัยไปชนรถคนอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจริง โดยไม่ใช่เพราะความประมาท เช่น ตั้งใจถอยรถชนคู่กรณีที่ขับเบียดแทรกเลนเข้ามา หรือขับไล่ชนรถสามีที่มากับกิ๊ก ฯลฯ ซึ่งในกรณีนี้ บรัษัทประกันภัยรถไม่คุ้มครองไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นก็ตาม !!

ทีนี้ก็รู้กันแล้วนะว่า หากตั้งใจ หรือเจตนาขับชน ต่อให้เป็นประกันชั้น 1 ยังไงก็ไม่คุ้มครอง แต่ถ้าเกิดมีคนบาดเจ็บ หรือคนตาย พ.ร.บ. จะเป็นฝ่ายจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้นั่นเอง

สำหรับทางที่ดีที่สุดก็คือ อย่าเจตนาขับรถไปชนคนอื่น และควรมี พ.ร.บ. กับประกันภัยติดรถไว้เสมอ เพื่อความสบายใจ ซึ่งคุณสามารถเข้ามาซื้อออนไลน์ผ่าน 724 ประกันออนไลน์ได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง