ลดหย่อนภาษีจากประกัน แบบต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีจากประกันแบบต่างๆ ดั้งนี้

  1. ประกันสังคม
  2. ประกันชีวิต
  3. ประกันสุขภาพตัวเอง
  4. ประกันสุขภาพบิดา-มารดา
  5. ประกันบำนาญ

การลดหย่อนภาษี