ประกันรถใหญ่ รถสิบล้อ รถพวง รถหัวลาก ซื้อที่ไหน

ประกันภัยรถบรรทุก (รถใหญ่) สามารถซื้อได้เหมือนประกันรถยนต์ ความคุ้มครองต่างๆจะเหมือนกัน
เช่น ประกันชั้น 1 คือให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถ หรือรถชนสิ่งอื่นๆ โดยรถของคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็คุ้มครองในทุกกรณี รวมถึงการคุ้มครองคู่กรณีด้วย  โดยประกันภัยรถบรรทุกหรือประกันรถใหญ่ และประกันชั้น 2+,3+ หรือ 3 ก็เช่นเดียวกัน

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 5 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
ประเภท 5 (2+)

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

ประเภท 5 (3+) ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก*

กลุ่มรถใหญ่ ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม หลัก ๆ ดังนี้

 1. กลุ่มรถจำพวกบรรทุก  : (รหัส 320,340)  มีหลายยี่ห้อ เช่น HINO, ISUZU, VOLVO, SCANIA, NINSAN, MISUBISHI จะมีทั้งแบบมีอุปกรณ์เสริมและไม่มีอุปกรณ์เสริม
 2. กลุ่มรถจำพวกหางพ่วง : (รหัส 520,540)  มีหลายยี่ห้อ เช่น HINO, ISUZU, VOLVO, SCANIA, NINSAN, MISUBISHI UD FUSO โดยส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเกิน 4000 กิโลกรัม ขึ้นไป
 3. กลุ่มรถจำพวกลากจูง : (รหัส 420)  มีหลายยี่ห้อ  โดยส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเกิน 12 ตัน

บริษัทที่รับประกันรถบรรทุก ได้แก่ วิริยะ เมืองไทย LMG กรุงเทพ นำสิน สินมั่นคง ไทวิวัฒน์ ไทยเศษฐกิจ ทิพย คุ้มภัยโตเกียวมารีน เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเช๊คเบี้ยประกัน

 1. เอกสารประกอบ เช่น หน้ากรมธรรม์เดิม สำเนาทะเบียนรถ ใบเตือนต่ออายุ
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม (ถ้ามี)
 3. สำรวจงบประมาณ ความคุ้มครอง(ประกันประเภทไหน 1 บริษัทประกันภัยที่เราต้องการ
 1. กลุ่มรถจำพวกบรรทุก  : (รหัส 320,340)  มีหลายยี่ห้อ เช่น HINO, ISUZU, VOLVO, SCANIA, NINSAN, MISUBISHI จะมีทั้งแบบมีอุปกรณ์เสริมและไม่มีอุปกรณ์เสริม

 1. กลุ่มรถจำพวกหางพ่วง : (รหัส 520,540)  มีหลายยี่ห้อ เช่น HINO, ISUZU, VOLVO, SCANIA, NINSAN, MISUBISHI UD FUSO โดยส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเกิน 4000 กิโลกรัม ขึ้นไป

 1. กลุ่มรถจำพวกลากจูง : (รหัส 420)  มีหลายยี่ห้อ  โดยส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเกิน 12 ตัน

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเช๊คเบี้ยประกัน

 1. เอกสารประกอบ เช่น หน้ากรมธรรม์เดิม สำเนาทะเบียนรถ ใบเตือนต่ออายุ
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม (ถ้ามี)
 3. สำรวจงบประมาณ ความคุ้มครอง(ประกันประเภทไหน 1 บริษัทประกันภัยที่เราต้องการ
บริษัทที่รับประกันรถบรรทุก ได้แก่ วิริยะ เมืองไทย LMG กรุงเทพ นำสิน สินมั่นคง ไทวิวัฒน์ ไทยเศษฐกิจ ทิพย คุ้มภัยโตเกียวมารีน เป็นต้น
ตัวอย่างกรมธรรม์
เจ้าหน้าที่บริการถ่ายรูปรถถึงที่
ระบบผ่อนเงินสดและบัตรเคดิต