ค่าเสียหายส่วนแรก เอารถไปเคลมทำไมถึงโดนเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก ?

ค่าเสียหายส่วนแรก

ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับค่าเสียหายส่วนแรกกันดีกว่าครับ ว่ามันคืออะไร?
อย่างที่ทราบกันดีว่า …
เราทำประกันภัยรถยนต์ เพื่อจะช่วยบรรเทาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ดังนั้นถ้ารถเราเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ เราก็หวังว่าประกันจะช่วยเยียวยาความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างได้
แต่เอ๊ะ! ทำไมพอเราจะนำรถไปเคลม ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกว่า ค่าเสียหายส่วนแรก ล่ะ?
วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วครับ

    ค่าเสียหายส่วนแรก คือ จำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

โดยค่าเสียหายส่วนแรกนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข (Excess) เป็นค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขมาตรฐานของกรมธรรม์ ยกตัวอย่างในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ก็จะมีค่าเสียหายส่วนแรกกำหนดไว้ดังนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าเสียหาย 1,000 บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำหรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถระบุคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ เช่น รถมีร่องรอยขีดข่วนหรือรถคันเอาประกันภัยถูกรถยนต์คันอื่นชนแล้วหนีและผู้เอาประกันภัยจำทะเบียนรถไม่ได้ เป็นต้น

2. ค่าเสียหายส่วนแรกตามความสมัครใจ (Deductible) คือ ค่าเสียหายส่วนแรกตามความสมัครใจที่ผู้เอาประกันภัยตกลงกับบริษัทประกันภัยโดยระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายในส่วนนี้เองหากเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการตกลงเรื่องค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีนี้คือ ผู้เอาประกันภัยจะได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขการขอส่วนลดเพื่อระบุความเสียหายส่วนแรกตามความสมัครใจนี้จึงเหมาะสมกับผู้เอาประกันที่ขับรถดี ไม่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ นะครับ

ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องมีเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าเสียหายส่วนแรกนั้น นอกจากเพื่อป้องกันการทุจริตแล้ว ยังออกมาเพื่อป้องกันมิให้เกิดมีการเรียกร้องค่าสินไหมที่สูงเกินควร ดังนั้นเงื่อนไขนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถและดูแลรักษารถยนต์ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะการประกันภัยไม่อาจให้ความคุ้มครองได้ทุกสิ่งอย่างตามต้องการ โดยวัตถุประสงค์ของการประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายเท่านั้น ดังนั้นการที่จะไม่ให้เกิดเหตุหรือทำให้ความเสียหายลดลงจึงต้องอาศัยผู้ใช้รถเป็นส่วนสำคัญด้วยนะครับ

ค่าเสียหายส่วนแรก