คู่มือนายหน้าประกันวินาศภัยมืออาชีพ

หลังจากสมัครสมาชิกมาแล้วสิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้าง

  1. มือใหม่เริ่มขายประกันทำธุรกิจศรีกรุงเริ่มต้นอย่างไรให้มีรายได้ 100,000++ คลิก
  2. ภาพรวมของธุรกิจ คลิก
  3. การเช๊คเบี้ยแจ้งงานต้องทำอย่างไร คลิก
  4. การผ่อนเงินสด คลิก
  5. การคิดค่าคอมมินชั่น  คลิก
  6. การเปิดหน้าร้าน  คลิก 
  7. ผู้ที่มีบัตรนายหน้าสามารถออก web724 affiliate ขายประกันออนไลน์  คลิก
  8. รายชื่ออู่ประกันในเครือ ต่างๆ  คลิก
  9. การได้มาของบัตรนายหน้า  คลิก
คร์อส อบรมที่ต้องรู้ : คลิก