คนอื่นขับรถเราไปชน ประกันจะให้เคลมหรือไม่ ?

คนอื่นขับรถเคลมได้ไหม

คนอื่นขับรถเราไปชน ประกันจะให้เคลมหรือไม่ ? การทำ ประกันภัยรถยนต์ นอกจากจะมีประเภทต่าง ๆ ให้เลือกทำแล้ว ประกันภัยชั้น 1 ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ และ ประกันแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่

สำหรับการทำประกันภัยชั้น 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ เหมาะกับผู้ที่ขับขี่อยู่เป็นประจำไม่เกิน 2 คน โดยต้องระบุชื่อ และอายุของผู้ขับขี่ โดยจะมีส่วนลดให้ 5 – 20% แต่ถ้าคนอื่นยืมรถไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุ คนขับเป็นฝ่ายผิด และไม่ใช่ชื่อที่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ คุณยังสามารถ เคลมประกัน ได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรก และค่าผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ถ้าคนอื่นที่ยืมรถไปเป็นฝ่ายถูก คุณจะได้รับความคุ้มครอง และเคลมได้ปกติ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ส่วนประกันชั้น 1 แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ คุ้มครอง และรับผิดชอบความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งาน หรือการขับขี่ของบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน สามารถเคลมได้ปกติ แต่ข้อเสียก็คือ จะไม่สามารถลดค่าเบี้ยประกันเหมือนการทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่นั่นเอง

สุดท้ายนี้ ไม่ว่าใครจะขับรถของคุณไปเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยยังคงให้ความคุ้มครอง แต่ก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของกรมธรรม์ แต่ถ้าขับรถแล้วไม่มีประกัน หรือกำลังมองหาประกันภัย คุณสามารถเข้ามาเช็กเบี้ย และทำประกันรถยนต์ออนไลน์ได้ด้วยตนเองง่าย ๆ ที่ 724 ประกันออนไลน์

724 ประกันออนไลน์ #เร็วและใส่ใจ ซื้อได้ 7 วัน 24 ชั่วโมงคนอื่นขับรถเคลมได้ไหม